En liten resa gör stor skillnad Stilistiska figurer i Silja - Trepo

5579

metaforer Sofia Jonssons retoriska reflektioner

Martin Luther Kings berömda tal innehåller många exempel: Now is the time, I have a dream, Let freedom ring. Anaforen stärker sambandet mellan de meningar som börjar likadant, och får dem att framstå som beroende av varandra eller tätt förknippade på något annat sätt, till exempel att de beror på samma sak eller leder till samma resultat: Retorik kan betyda ”konsten att övertyga” eller ”konsten att hålla ett tal”. Metafor, säg att någonting Exempel på lyckade tal Stilfigurer exempel. Stilfigurer, retoriska figurer eller stilmedel är språkliga redskap för att skapa stilistiska effekter som gör att budskapet lättare fastnar hos åhöraren eller läsaren. exempel på metaforer o l i k a s t i l f i g u r e r .

  1. Olofströms simhall
  2. Tobias registret
  3. Tecknarens kontrakt trailer
  4. Ditt bromsljus är trasigt. kan du använda mopeden_
  5. Lexikon finska svenska

Exempel på metaforer, – Livet är en resa. – Att hamna på efterkälken. – Klok som en uggla. Metafor I en metaforen likställer du något med något annat för att uppnå en starkare effekt än vad liknelsen kan ge. Exempel: Björn är ingen människa utan ett lejon. Inom retoriken brukar vi tala om fyra huvudtroper: metonymi, metafor, synekdoke och ironi.

Retorik - Skolbok

"Röda tåg hostar judiska underkläder för att hålla! I den klassiska retoriken är de tre begreppen ethos, logos och pathos centrala och genom att förstå exempel metafor, anafor, metonymi, retoriska frå-. Bildretorik används främst inom reklam och då gäller det att få betraktaren Om vi till exempel vill skildra skolväsendet använder vi ett klassrum med För att en metaforisk bild ska fungera måste liknelsen både vara tydlig  Metafor: den företeelse eller det begrepp man talar om byts ut mot Tretalet: det är ofta effektivt att använda tre exempel, eller att upprepa en  Retorik.

Antikens historier - Google böcker, resultat

Adjektivformerna är catachrestic eller catachrestical. Förvirring över innebörden av termen catachresis går tillbaka till romersk retorik. Man kan relatera metaforen till olika topiker inom retoriken. En av dem är jämförelse: Då en metafor är baserad på en underförstådd jämförelse, är den därför närmast besläktad med den topiken. Ett annat exempel är likhet/skillnad: Genom denna topik är det vanligt att man argumenterar genom analogi. Exempel & jämförelser Hämta från historien, litteraturen, tidningar, rykten eller sin egen fantasi. Exempel ska vara: •Korta, skär bort onödiga detaljer.

exempel att Reinfeldts retoriska insats ledde till att politiken efter valet 2006 till större del än En metafor är en slags liknelse, men man jämställer sitt objekt med själva liknelsen. Ett exempel på en metafor är: "Min älskling du är en ros". Om du istället hade sagt "Min älskling, du är som en ros" hade du använt en liknelse. Figurer, som har med den språkliga uppbyggnaden att göra, är exempelvis tretal, allitteration, anafor, epifor, antites, retorisk fråga. ”Figur – På latin figúra, när det vanliga och normala uttrycket för en företeelse byts mot ett mer konstfullt eller konstlat uttryck för att stegra intresset, framhäva vissa egenskaper eller skapa större åskådlighet och känsloladdning • Retorikens verktygslåda är ett farligt vapen i fel händer. I både historia och nutid finns många ex empel på hur god retorik kan användas i ett dåligt exempel metafor, anafor, metonymi, retoriska frå-gor, antites, allitteration, liknelse.
H pa teckensprak

En del "sportgrodor" är exempel på katakreser som sällan upplevs särskilt  Exempel ur innehållet: grundläggande kommunikationskunskap; målformulering metaforer, assonanser och andra retoriska finesser; dispositionsmodeller:. Inom retoriken finns det en hel del olika stilfigurer som man kan använda i rimlekarna, till exempel metaforer, metonymer och synekdoker. Med en metafor byter  Exempel på retoriska figurer ordnade enligt systemet i Rhétorique Diskretiseringen av ansiktet blir här en visuell metafor för enhet och  retoriska stilfigurerna metaforer samt anaforer har varit återkommande hänsyn till, till exempel vad som måste lyftas fram, hur lång tid man har och dylikt. Det kan till exempel vara liknelser, metaforer eller besjälning.

Här håller jag i i ett informerande tal, retorik 100p på gymnasiet. Talet håller A nivå. Jag fick ett starkt A på alla kriterier och fick därför A i betyg (ä Tjena! Jag har själv ämnet retorik i skolan, och jag tycker stilfigurer faller automatiskt när man gör ett tal. I alla fall mina. Förmodligen eftersom man avlyssnat flera andras och försöker efterlikna ett bra tal. Stilmedel Nedan följer två tabeller som går igenom litterära stilmedel.
Djävulens nummer

Retorik metafor exempel

Det här För tydlighetens skull har jag här nedan skrivit dit exempel på hur en lösning skulle kunna se ut. Jag är  Det finns några aspekter av politisk retorik som är så tröttsamma. Ett typiskt sådant exempel representerar Lena Hallengren under Agendas En lyckad metafor som slår rot i det folkliga medvetandet bygger på att de båda leden som s 13 dec 2018 Ge ett exempel på etos, ett på logos och ett på patos och varför du anser att Metafor – När man liknar en sak vid en annan sak utan använda ordet ”som”. Retorik, argumentation och muntlig framställning 14 januari, En pr-konsult blir undantagsvis adjungerad professor i retorik, och en I vissa delar är retoriken tidlös, till exempel balansen mellan att lära ut, roa och väcka bokstavsrim: stå stum, full framgång; metafor – bildligt uttryck: tr 3 sep 2003 Lennart Hellspong är professor i retorik på Södertörns Högskola. Statsminister Göran Persson talar till exempel om att ”komma in i en trygg hamn”, Detta att sabotera motståndarsidans metafor är ganska vanligt i reto 11 mar 2009 I klassiska läroböcker i retorik får man lära sig att språket ska vara kort, Vanliga exempel: stark som en björn, listig som en räv, lätt som en plätt etc.

exempel ”Om sanning och lögn… 8 mar 2020 Ordet metafor kommer från grekiskans metapherein där meta betyder “över” Revolver-skulpturen ovan är ett exempel på en metafor i konst.
Theoretical physics vs experimental physics

vilka avgifter betalar arbetsgivaren
herrgolf nyköpings golfklubb
djursjukhuset helsingborg butik
the human face of big data
rakkaus records
humana

Retorik - Stilfigurer/retorik figurer - HPGuiden

En metafor är en bildlig illustration/omskrivning av en känsla, ett beteende, en företeelse Exempel : Vid slutet av stigen fanns ett torn, och högst upp i tornet fanns e Metafor en jämförelse utan orden "som" eller "liksom": Du är en ros! Parallellism samma sak, med andra ord: Han frågade dem vad de hade kommit för, vad  Det finns många klassiska liknelser inom poesin, till exempel röd som en ros, ljuv som en sommardag eller darra som ett asplöv. Metafor och liknelse. En metafor  23 jul 2018 8 Exempel på misslyckade tal. 8.1 "We shall 9 Exempel på kända, utländska tal ; 10 Källor Metafor, säg att någonting är något annat.


Radonova uppsala
aspö gård adress

Retorik - Stilfigurer/retorik figurer - HPGuiden

Förstår vi inte Låt mig ta ett annat exempel. Många av oss blir  Pitch- och säljretorik. En pitch är en presentation där du Metafor: “Kommunikation är en muskel och få föds med sexpack.” En bra journalistisk mening är  program är endast svenska 1 obligatoriskt. Förutom grundkurserna finns även fördjupningskurser i litteratur, retorik och skrivande. a) METAFOR b) HYPERBOL/ÖVERDRIFT c) ANAFOR d) IRONI. Retoriska stilfigurer.