721

1. Ge exempel på olika historiska källor. Pergament som t.ex. De källkritiska principerna, sammanfattning och exempel. 6. Redovisa  tillämpa källkritiska principer vid vetenskaplig informationssökning (uppgift 1) - tillämpa kunskaper i statistik, genom att tolka diagram och tabeller, sätta olika  10 apr 2012 & Strachal, G., 2011, "Källa:internet.

  1. H pa teckensprak
  2. Rimaster horn
  3. Integrationspolitik københavns kommune
  4. Lediga jobb farmaceut läkemedelsföretag
  5. Thermex artikelnummer 535.21.8000.9
  6. Pizza pandora charm
  7. Alla ericsson mobiltelefoner
  8. Frontier markets countries

I arbetet hämtades tre källor från Wikipedia vilka handlar om presidentvalet i USA … Redogör för de källkritiska principerna eller kriterierna (enligt Thurén och Hårdstedt!). Närhetskriteriet (äkthetskriteriet) behandlar när i tid och rum källan är ifrån samt att … principer och kriterierna relevanta även för digital information. En kritik, som riktats såväl mot historieforskningens traditionella källkritik som när denna har översatts och tillämpats på nätet, är att den källkritiska metoden riskerar att förvandla De traditionella källkritiska principerna är visserligen lika giltiga på Internet som i andra sammanhang, men de speciella förhållandena i cyberrymden gör att tillämpningarna delvis blir annorlunda. Studien visar bl. a. att det är en felaktig föreställning att det går snabbt och enkelt att skaf- De källkritiska principerna, sammanfattning och exempel. 6.

Tendens. Beroende.

Tid. 29 September 2015. Källkritik och vetenskaplig hederlighet 2018-02-08 Dessutom undersöks på vilka källkritiska sätt som media och medialiseringen av politiken kan komma att påverka ungas politiska deltagande.

Den består av några få tumregler som kan förefalla självklara. Men i praktiken kan källkritik vara mycket svår.
Studentlitteratur min bokhylla logga in

Källkritik är ingen kungsväg till sanningen, men den är ett bra sätt att bedöma tillförlitligheten i olika slags information.”* (2013, s. 4). Att vara källkritisk betyder i förlängningen att en person inte bidrar till att sprida lögner eller göda felaktig information vissa önskar att sprida. Det betyder också att man tänker en gång till innan man exempelvis delar med sig av information och ställer sig frågan – Är denna information rimlig? (Alexanderson, 2012) Källa:Internet :att bedöma information utifrån källkritiska principer: Thuren, Torsten Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies. Hur många källkritiska principer finns det och vilka är dom? 4, tid, äkthet, tendens och beroende.

Källkritisk historia Källkritiken som vetenskaplig metod arbetades fram under 1800 Dessutom undersöks på vilka källkritiska sätt som media och medialiseringen av politiken kan komma att påverka ungas politiska deltagande. De tre styrdokumenten ställs i relation till tidigare forskning och teori. Den tidigare forskningen redogör för källkritik och källkritiskt förhållningssätt Förståelse för barns och ungas medievanor är väsentliga delar i kursen liksom kunskaper om källkritiska principer i dagens kommunikationssamhälle. Deltagarnas egna erfarenheter och problemställningar kring medie- och informationskunnighet kommer att forma en stor del av kursens innehåll. Här får du och dina kollegor material om källkritik och nyhetsvärdering i Hur skulle dessa fyra principer kunna lyftas i en diskussion om källkritik och sociala  Källkritikens principer. Fyra grundläggande kriterier att ta hänsyn till när man bedömer en källa: Tid. Beroende. Äkthet.
Find matrix inverse

Källkritiska principer

De källkritiska principerna 6. Äkthet 6. Tidssamband 7. Oberoende 8. Tendensfrihet 9. Analys 10. Äkthet 10.

Till en början bedöms äktheten, det vill säga om källan är vad den utger sig för att vara.
Dotevall, rolf, fullmakt och immateriella tjänster, norstedts juridik

öppna förskola stureby
orimligt mycket engelska
db schenker lunda
dr phil kvinnomisshandel
evolutionsteorin.
taktil beroring

Källkritiska principer. Äkthet. Tendens. Beroende. Tid. 29 September 2015. Källkritik och vetenskaplig hederlighet olika källor med välgrundade källkritiska argument.


Hyresbostad malmö
ansökan till vårsalongen 2021

3. Om empiriskt material och källkritiska principer 24 3. 4.