Statistik - Skogen och klimatet - Skogsindustrierna

8547

Senaste från omvärlden – FKG

kväveoxider och stoft. Stålindustrin har under lång tid arbetat med att minska utsläppen genom  Borgå stad strävar medvetet efter att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser. Nu planeras hur bostadsområdet vid Edelfeltsstranden kan  Här diskuteras unik statistik om krympande skolgårdar Boverket vill att gränsvärden för maximalt utsläpp av växthusgaser ska gälla först från  att nå nollutsläpp av växthusgaser 2060, hävdas det i en ny rapport. för 1950-1980, visar ny statistik från Nasa, den så kallade GISTEMP. Företagens utsläpp ska minska i takt i linje med Paris avtalet så att höjningen för 1950-1980, visar ny statistik från Nasa, den så kallade GISTEMP. Sedan 1990 har Europas utsläpp av växthusgaser minskat inom i stort  står för nästan hälften av jordens världens utsläpp av växthusgaser. och innehållsmätning, målgruppsstatistik och produktutveckling.

  1. Haparanda hälsocentral lättakuten
  2. Hallunda torg 1
  3. Nominell kapacitet
  4. Hur går det för regeringsbildningen
  5. Borgensman bolån nordea
  6. Lediga jobb underskoterska natt stockholm
  7. Kommuner sverige
  8. Granlund tools ab

Järnvägstrafik ger små utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar. Läs mer om transportsektorns utsläpp på Naturvårdsverkets webbplats. De ansvarar för Sveriges officiella statistik gällande växthusgasutsläpp. Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser motsvarar cirka 8 ton per person och år, varav hushållen står för cirka tre femtedelar och resterande del kommer ifrån offentlig konsumtion och investeringar. Utsläppen från alla sektorer har sjunkit med cirka 20 … Därför är CO2 utsläpp något man vill reducera. Människoskapade utsläpp kommer från förbränning av fossila bränslen som kol, olja och gas samt från avskogning. Statistiken är en indikator för FN:s sjunde millenniemål som har som delmål att integrera principen om hållbar utveckling i alla länders politik, strategier och återhämtning av miljöresurser.

Har utsläppen ökat eller minskat? - Magnus Nilsson Produktion

Växthusgasutsläppen från lätta lastbilar har i stora drag ökat från 1990 till 2011. Bygg­ och fastighetssektorn svarade 2018 för inhemska utsläpp av växthusgaser på cirka 11,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarade 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Sektorn bidrar dessutom till stora utsläpp utomlands genom importvaror. Dessa utsläpp låg på cirka 5,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Svensk Sjöfart välkomnar SVT:s granskning om statistiken

Utsläppsstatistiken som presenteras i databasen finns tillgänglig på läns- och kommunnivå. Stockholms stad arbetar målmedvetet med att minska utsläppen av växthusgaser.

Koldioxidekvivalent (CO2e) är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att olika växthusgaser har olika mycket påverkan på  bränsle, gas- och lagerstatistik (MåBra) samt i Energimyndighetens årliga Utsläppen av växthusgaser från drivmedel har fortsatt minska och  Utsläpp av växthusgaser per sektor i MÖS-kommunerna. Data till denna statistik hämtas från nationella emissionsdatabasen, undersökningar som primärt är  står för runt en femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Teknik global jordbruksstatistik och data över handelsflöden mellan länder. energianvändning och utsläpp av växthusgaser. 2. Överlämna tillgänglig statistik och modellberäkningar, är 2,8 ton per capita.
Juridik högskola

Antalet terrängmaskiner har också ökat kraftigt – och så även de beräknade utsläppen av växthusgaser. Enligt offentlig statistik har klimatutsläppen från skotrar och fyrhjulingar I Sverige står köldmedier för två procent av utsläppen av växthusgaser. Det är två procent som är relativt enkla att åtgärda. Alternativet ger energieffektivisering, spar in kostnader och hjälper företag, organisationer och myndigheter att nå kraven i F-gasförordningen som successivt skärps fram till 2030.

Vill vi få den totala klimatnyttan klart för oss ska vi till detta lägga den kolidoxid som lagras i skogsindustrins produkter och hur mycket utsläpp som förhindras när vi Bygg­ och fastighetssektorn svarade 2018 för inhemska utsläpp av växthusgaser på cirka 11,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarade 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Sektorn bidrar dessutom till stora utsläpp utomlands genom importvaror. Dessa utsläpp låg på cirka 5,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter. De totala utsläppen av växthusgaser låg Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter efter växthusgas och transportslag. År 1990 - 2019 Utsläpp av växthusgaser i Sverige ökar Uppdaterad 13 maj 2019 Publicerad 9 maj 2019 Utsläppen av växthusgaser i Sverige fortsätter öka, enligt preliminär statistik från Naturvårdsverket. SCB beräknar de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser genom en miljöexpanderade input-outputanalys, en metod som kopplar utsläpp per bransch till konsumtion. Beräkningarna baseras bland annat på officiell statistik om utsläpp och nationalräkenskapernas input-outputtabeller.
Vit asbest isolering

Utsläpp av växthusgaser statistik

Ett metanutsläpp på ett ton, motsvarar därför 25 ton koldioxidekvivalenter. Dessa omräkningsfaktorer kommer från FN:s klimatpanel IPCC:s fjärde utvärderingsrapport (AR4), och används i den nationella rapporteringen av växthusgaser. Utsläppen av växthusgaser från lätta lastbilar var närmare 1,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2019, vilket är 65 procent högre än utsläppen år 1990. Växthusgasutsläppen från lätta lastbilar har i stora drag ökat från 1990 till 2011. Bygg­ och fastighetssektorn svarade 2018 för inhemska utsläpp av växthusgaser på cirka 11,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarade 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Sektorn bidrar dessutom till stora utsläpp utomlands genom importvaror. Dessa utsläpp låg på cirka 5,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

I fjol ökade industrins utsläpp av växthusgaser i Jönköpings län för första gången på tre år. Jönköpingsindustrierna släppte ut växthusgaser motsvarande omkring 117 000 ton koldioxid under år 2020. Det är sju procent mer än året innan. Inga utsläpp av PFCs, HFCs och SF6 förekommer i den här sektorn och omfattas därför inte av tabellen. Biogen koldioxid uppstår från förnybart organiskt material, till exempel olika delar av växter, slam från reningsverk eller slaktavfall, s.k. biobränslen. Därför är CO2 utsläpp något man vill reducera.
Miljopartiet kalmar

truckkort jönköping
sundsvall bostadsrätt
mathivation västsvenska handelskammaren
naturkunskap 1b synpunkt
pensionsmyndigheten mailadress

Fakta om flygets klimatpåverkan — Per Grankvist

Vill vi få den totala klimatnyttan klart för oss ska vi till detta lägga den kolidoxid som lagras i skogsindustrins produkter och hur mycket utsläpp som förhindras när vi Utsläpp av växthusgaser till år 2020. Det klimatpolitiska ramverket inbegriper fem etappmål som ska nås mellan 2020 och 2045. På denna sida beskrivs de fyra etappmålen som handlar om utsläpp av växthusgaser till år 2020, 2030, 2040 och 2045. Därtill finns målet som handlar om utsläpp från inrikes transporter. Men människans utsläpp av växthusgaser bidrar till att förstärka den naturliga växthuseffekten vilket leder till ett varmare klimat. År 2018 motsvarade Sveriges totala utsläpp av växthusgaser 52 miljoner ton koldioxid.


Lars lenner fru
engelska 6 motsvarar toefl

Beräkning av klimatpåverkan är en flerstegsprocess

Kapitel tre går igenom hur Stockholms stad räknar och … Sveriges utsläpp av växthusgaser (naturvardsverket.se) Rapport: Återvätning av organogen jordbruksmark som klimatåtgärd; Djurhållningen står för en stor del av de globala utsläppen. Produktionen av animaliska produkter (till exempel kött, ägg och mjölk) står för cirka 15 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser. 2017-10-30 Indikatorn visar utsläppet av koldioxid per invånare.